<VORIG THEMA
 

 

Submenu

Toekomst energietransitie

De overstap naar het duurzaam opwekken van elektriciteit en het gebruik van duurzame warmtebronnen gaat door na 2030. De verwachte elektriciteitsbehoefte in onze regio in 2050 is 10,8 TWh. Er ligt dus ook na 2030 een grote opgave voor onze regio. Wij blijven daarvoor samen zoeken naar mogelijkheden, locaties en (nieuwe) technieken.

Hilde de Groot, wethouder Houten en bestuurlijk trekker RES U16:

“Het Klimaatakkoord richt zich tot 2030 voornamelijk op technieken die zich in de praktijk al bewezen hebben, namelijk windturbines en zonnepanelen. Hiermee is de kans het grootst dat wij onze uitstoot van broeikasgassen op de korte termijn het meest kunnen verkleinen. Zonne- en windenergie zijn op dit moment de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van grootschalige duurzame energie.

Het is nog niet duidelijk welke technieken we na 2030 kunnen toepassen. Mogelijk zijn er in de toekomst ook andere manieren om elektriciteit en warmte op te wekken. Denk aan waterkracht en (ultradiepe) geothermie.

Ook de energieopslag is nog sterk in ontwikkeling. Naast opslag in batterijen zijn er verschillende andere mogelijkheden denkbaar: opslaan van energie in waterstof, opslag van zonnewarmte, en thermische energieopslag.

Onze energie voorziening is altijd in beweging geweest en dat zal zo blijven. Ook de stap naar duurzame bronnen kunnen we met z’n allen maken, daar heb ik vertrouwen in.”

 

 

 

Cookie-instellingen