Het bod van de RES U16

De regio Utrecht heeft afgesproken om in 2030 een hoeveelheid van 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Dat is het jaarlijkse stroomverbruik van 540.000 huishoudens. En dat is een derde van het totale energieverbruik in de regio. In de RES staat dat je – om die hoeveelheid duurzaam op te wekken - een combinatie nodig hebt van 26 windturbines, 800 hectare zonnevelden en 300 tot 500 hectare grote daken met zonnepanelen. In voorlopige ‘zoekgebieden’ zoeken gemeenten samen met inwoners en belanghebbenden naar plekken voor die windmolens en zonnepanelen.

Om het Klimaatakkoord te realiseren, is Nederland in dertig energieregio’s verdeeld. Ieder van die regio’s doet een bod hoeveel elektriciteit er in de periode tot 2030 opgewekt kan worden. Wij willen als regio U16 uiterlijk in 2030 in totaal 1,8 TWh duurzame elektriciteit opwekken. Dit bod komt voort uit een optelsom van projecten voor zonne-en windenergie en zon op dak die al zijn uitgevoerd of in de pijplijn zitten, en de nieuwe mogelijkheden in de regio. Deze ambitie is de opbrengst van een intensief en zorgvuldig proces van de afgelopen tweeënhalf jaar.

Met de zoekgebieden geven we aan waar we de mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en windenergie verder onderzoeken. Daarbij sluiten wij aan bij de landschappelijke kwaliteiten van de gebieden, de kansen voor aansluiting op de netinfrastructuur en een goede verhouding tussen zonne- en windenergie. Op een kaart van de regio staan de kansrijke gebieden voor zon- en windenergie aangegeven. Het zijn ruime gebieden waarin slechts een klein deel mogelijk benut zal worden als locatie voor het opwekken van duurzame energie. Deze kaart betekent dus nog niet dat windturbines en zonneweides op die plekken worden gerealiseerd. Hieraan gaat nog een uitvoerig proces van onderzoek, overleg en besluitvorming vooraf. Aanvullend onderzoek is nodig om te zien of er op bepaalde locaties duurzaam elektriciteit kan worden opgewekt en zo ja, om hoeveel hectare zonneveld of windmolens het gaat.

De kaart van de regio U16 met zoekgebieden is hier te zien:

De 16 gemeenten op deze kaart die samen de U16 vormen, zijn Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Daarnaast doen de 4 waterschappen en de Provincie Utrecht mee met de regionale energiestrategie van deze regio.

 

Cookie-instellingen