Energienet uitbreiden

Ons huidige energienet is robuust en betrouwbaar. Maar het is ingericht op een aantal grote, centrale energie-aanbieders. Nu hebben we te maken met nieuwe warmtebronnen en tientallen tot wel duizenden aanbieders van wind- en zonne-energie die moeten worden aangesloten op het energienet. Daarvoor is een forse uitbreiding en aanpassing nodig van het energienet. Bijvoorbeeld door extra verdeelstations voor elektriciteit te bouwen. Dat is nodig om nu en in de toekomst energie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden. Samen met netbeheerder Stedin zoeken we hoe we dat in de regio het beste kunnen doen.

Warmold ten Zijthoff, Stedin:

“Goed samenwerken is cruciaal in dit hele proces. Daarom zijn wij nu al in gesprek met gemeenten, onder meer over mogelijke knelpunten in het elektriciteitsnet. Bij de keuzes voor locaties om duurzame energie op te wekken, moet je rekening houden met waar de elektriciteitsstations staan om op aan te kunnen sluiten. En de opwekplannen van de ene gemeente kunnen effect hebben voor de ander. Daarom is regionale samenwerking zo belangrijk.

Daarnaast is het voor de aansluiting op het elektriciteitsnet beter om een combinatie van zonne- en windenergie toe te passen. Windenergie is vaak makkelijker aan te sluiten waardoor het elektriciteitsnetwerk efficiënter wordt gebruikt dan bij zonne-energie. Je verbruikt 2,5 keer meer netcapaciteit voor zon dan voor wind. Daarom moet je goed nadenken of je windmolens wilt vervangen door zonnepanelen op daken. Ik begrijp dat daar maatschappelijk discussie over is, en dat er weerstand is voor windenergie en dat veel mensen liever zonnepanelen op de daken zien. Maar realiseer je goed dat het niet zomaar inpasbaar is op het elektriciteitsnet om alle daken vol te leggen. Op sommige plekken in de regio U16 zijn er veel meer daken dan er netcapaciteit beschikbaar is. Bovendien speelt ook dat je met alle daken vol leggen, de doelstelling in deze regio überhaupt niet haalt. Het is zoeken naar de ideale mix tussen de opwek van zonne- en windenergie.

Wij verwachten de komende jaren tot aan 2030 zo’n 200-250 miljoen euro te investeren in het uitbreiden en aanpassen van het elektriciteitsnet in deze regio in het kader van de regionale energiestrategie. Dat doen wij in samenwerking met gemeenten, de Provincie en ook netbeheerder Tennet in aangrenzende gebieden.”

 

 

 

 

Cookie-instellingen