Energie besparen

Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing is daarom heel belangrijk. Al helemaal omdat de regio Utrecht niet zoveel bruikbare warmtebronnen heeft. Dus we moeten zorgen dat we zo weinig mogelijk duurzame warmte nodig hebben. In de regio zijn al veel inwoners, woningcorporaties en gemeenten die energie besparen. Dat doen zij bijvoorbeeld door huizen en gebouwen goed te isoleren.

Met onder andere energieambassadeurs, referentiewoningen en een regionaal Energieloket stimuleert de Utrechtse regio U16 energiebesparing in de gebouwde omgeving. U-Thuis is het programma waarmee 16 Utrechtse gemeenten al een aantal jaren samenwerken aan het verduurzamen van woningen.

Yorick Vink, programmamanager van U-Thuis:
“Inwoners kunnen met al hun vragen over besparing en verduurzaming bij ons terecht. We bereiken vooral veel met de meer dan 250 aangesloten energieambassadeurs. Dat zijn vrijwilligers bij de energiecoöperaties, die wij, samen met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), opleiden en trainen. We hebben intussen een heel netwerk van ambassadeurs die in hun buurten, straten of dorp samen met bewoners aan de slag gaan met besparing en verduurzaming. Bijvoorbeeld via collectieve inkoop van isolatiemaatregelen, advies over warmtecamera-beelden, CV-optimalisatie of het organiseren van informatieavonden.

Daarnaast zijn wij bezig om referentiewoningen op te zetten. Dat is een recent initiatief dat we ontwikkelen in overleg met het Expertisecentrum Warmte. Het idee is dat inwoners dan bij het regionale Energieloket via hun postcode en huisnummer niet alleen het warmteplan voor hun wijk kunnen vinden, maar ook een referentiewoning die lijkt op hun eigen huis. Aan de hand daarvan kunnen ze zien welke concrete stappen ze kunnen zetten om hun woning te verduurzamen. Daarnaast biedt het Energieloket inwoners inzicht in wat er in hun gemeente mogelijk is het op het gebied van energiebesparing. Er zijn soms zo veel mogelijkheden dat inwoners door de bomen het bos niet meer zien. Bij het Energieloket brengen we dat allemaal overzichtelijk bij elkaar en maken we inwoners wegwijs, bijvoorbeeld in subsidies en financiering. Zo maken we het hen zo gemakkelijk mogelijk om energiebesparende maatregelen te nemen. Waarbij we vooral benadrukken dat besparing ook leidt tot een lagere energierekening en meer wooncomfort.”

Cookie-instellingen