Duurzame warmte

We gaan onze huizen en gebouwen op een andere manier verwarmen: zonder aardgas maar met bijvoorbeeld warmtepompen of duurzame warmtebronnen. Voorbeelden van zulke warmtebronnen zijn aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie)of aquathermie: warmte uit oppervlakte-, drink- of afvalwater. Bij voorkeur is de eerste stap isoleren, want energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. In de tweede stap willen we dat de energie die we gebruiken duurzaam is.

Dat hoeft niet elke woningeigenaar zelf te regelen, gemeenten helpen daarbij. Zij maken nu plannen over hoe de huizen en gebouwen geleidelijk, en wijk voor wijk, over kunnen gaan naar nieuwe vormen van verwarmen. Gemeenten beschrijven in hun Transitievisie Warmte (TVW) van welke warmtebronnen zij gebruik willen maken en in hoeverre duurzame elektriciteit nodig is om gebouwen elektrisch te verwarmen. Zij stemmen daarbij zo goed mogelijk af met omliggende gemeenten. Dat voorkomt dat een duurzame bron ten onrechte dubbel in plannen wordt opgenomen of juist onbenut blijft.

Als we inzoomen op de mogelijke warmtebronnen dan zien we dat de regio Utrecht niet zoveel bruikbare warmtebronnen heeft. Eén van de warmtebronnen die wel op verschillende plekken in de regio kan worden ingezet is aquathermie.

Els Otterman, dagelijks bestuurslid van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:

“De techniek aquathermie kan heel mooi worden toegepast in de wijk Overvecht in Utrecht. De rioolzuiveringsinstallatie daar is ideaal voor het winnen van warmte uit afvalwater. Daar komt namelijk dagelijks 65 miljoen liter rioolwater binnen, vanuit douches, wastafels, wasmachines, vaatwassers en bedrijven. In dat water zit veel bruikbare warmte; het is zonde om dat onbenut te laten.

Eneco is dit jaar gestart met de bouw van de grootste duurzame warmtepomp van Nederland op het terrein van de rioolwaterzuivering. Hiermee kan de warmte van het afvalwater worden hergebruikt voor het warmtenet waarmee gebouwen kunnen worden voorzien van warmte en warm water. Vanaf 2022 kunnen 20.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein hiermee rekenen op duurzame warmte in hun woning opgewekt vanuit afvalwater.

Steeds meer gemeenten vragen ons wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik van warmte uit afvalwater en warmte uit kanalen en rivieren. ‘Het blijft daarom wat ons betreft niet bij deze warmtepomp in Overvecht. Het potentieel van warmte-uit-water is groot. Wat mij betreft is dit nog maar het begin.”

 

Cookie-instellingen