Behoud van natuur

We willen de mooie natuur in onze regio behouden en versterken. Daarom zorgen we ervoor dat een zonneveld of windmolen geen onevenredige nadelige gevolgen heeft voor de natuur.

Huib van Essen, gedeputeerde bij de Provincie Utrecht:

“We moeten letterlijk een plek gaan geven aan één van de grootste opgaven waar we voor staan in de komende jaren: de energietransitie. Er moet ruimte komen voor zonnevelden en windmolens. Daarbij kijken we natuurlijk heel goed naar waar en hoe we dat doen, net zo goed als we dat ook doen voor bijvoorbeeld woningbouw, wegen en bedrijventerreinen. Het is heel belangrijk om de plekken voor de opwek van duurzame energie zorgvuldig te kiezen.

De minste impact op de omgeving heeft zon op dak. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk zonnepanelen op daken willen plaatsen. Niet ieder dak is daarvoor geschikt of aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Daarom kunnen we met alleen zon-op-dak onvoldoende opwekken. We hebben in onze provincie dus ook locaties nodig voor zonnevelden en windmolens.

Bij het zoeken naar locaties gaan we zorgvuldig om met de natuur. De meest kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000) zijn uitgesloten voor de opwek van zonne- en windenergie. De meest logische opweklocaties zijn langs snelwegen, spoorlijnen en waterwegen, bij en op bedrijventerreinen of in het agrarisch gebied. Zo zijn er boeren die één (of meer) windmolen(s) op hun grond willen plaatsen. Het levert geld op dat zij weer kunnen investeren in bijvoorbeeld het verduurzamen van hun bedrijf. En  onder de molen kunnen zij hun agrarische functie prima blijven uitoefenen. 

Wij vinden het heel belangrijk dat ook inwoners goed worden meegenomen bij de locatiekeuzes en dat zij kunnen meeprofiteren. Bijvoorbeeld doordat met de opbrengst het openhouden van voorzieningen zoals een bibliotheek of zwembad kan worden bekostigd. Want de energietransitie is uiteindelijk van ons allemaal.”

 

Cookie-instellingen