Netcongestie voor invoer en afname van elektriciteit spoort aan tot verdere samenwerking

21-11-2022

Vandaag, 17 november 2022,  publiceerde TenneT het nieuws over de mogelijkheden en beperkingen die de komende jaren gelden voor het elektriciteitsnet. Nu bekend is dat er beperkte ruimte vrij kan worden gemaakt voor het terugleveren van elektriciteit wordt binnen de RES U16 onderzocht hoe en waar deze capaciteit vrijkomt en wordt ingezet.

Dat de ruimte die vrijkomt door congestiemanagement beperkt is, spoort ons als RES U16 aan om de bestuurlijke samenwerking op dit thema verder te intensiveren.

Daarbij gelden er vanaf vandaag ook voor de afname van elektriciteit beperkingen waardoor niet alleen de opgave om over te stappen op de opwek van duurzame elektriciteit complexer wordt, maar ook het overstappen op elektrisch vervoer, het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw en de uitbreiding, de groei van economische activiteiten en de verduurzaming van bedrijfsprocessen bij grootverbruikers. Alleen door regionaal samen te werken aan oplossingen die ons minder afhankelijk maken van het elektriciteitsnet, kunnen we op al deze thema’s stappen blijven zetten. De RES U16 gaat maximaal de kennis en denkkracht rond dit thema bundelen om zo vooruit te kunnen blijven gaan.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen