Projecten voor zon- en windenergie langs snelwegen van start

15-09-2022

In de RES U16 maakt grond van de Rijksoverheid onderdeel uit van de zoekgebieden voor zon- en windenergie. We gaan onderzoeken hoe we de snelwegtracés in de regio kunnen benutten voor de opwek van energie. Denk aan zonnepanelen in bermen en op geluidsmuren. In sommige gevallen gaat het ook om wind.

RES U16 heeft Rijkswaterstaat gevraagd of wij mee kunnen doen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Het doel is om Rijksvastgoed in te zetten voor de energietransitie. Voor de zomer werd bekend dat de snelwegen A2, A12, A27 en A28 zijn toegelaten tot dit programma.

Voor de A2 tussen Utrecht en Amsterdam en de A28 van Utrecht naar Amersfoort start het onderzoek dit jaar. De onderzoeken naar andere snelwegen starten naar verwachting in 2023. Op basis van de uitkomsten wordt het vervolg bepaald. Mocht een tracé kansrijk blijken voor opwek dan wordt vervolgens de ruimtelijke procedure doorlopen met besluitvorming door het bevoegd gezag. Dit is in de meeste gevallen de gemeenteraad. 

Wat is OER?

Het programma OER is in 2020 gestart door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verschillende Rijksonderdelen stellen met dit programma hun gronden, wateren of vastgoed beschikbaar voor de opwek van duurzame energie. Organisaties die meedoen zijn Rijkswaterstaat (RWS), ProRail, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Staatsbosbeheer en Defensie. Doel van OER is om de komende jaren de kansen voor opwekking van duurzame energie op zo’n 80 locaties te onderzoeken. Niet alle locaties zullen bij nader onderzoek geschikt blijken.

 


 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen