20.000 woningen verwarmd door rioolwater

22-04-2021

In de toekomst moeten we onze gebouwen en huizen duurzaam verwarmen. Bij voorkeur is de eerste stap isoleren, want energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. In een tweede stap wil je dat de energie die je gebruikt duurzaam is.

Dat hoeft niet elke woningeigenaar helemaal zelf te regelen, gemeenten helpen daarbij. Zij maken nu plannen over hoe de huizen en gebouwen geleidelijk, en wijk voor wijk, over kunnen gaan naar nieuwe vormen van verwarmen. Zestien Utrechtse gemeenten, vier waterschappen, de provincie Utrecht en Stedin werken hieraan samen, als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) U16.

Aquathermie
Het doel van de RES is om tot 2030 grote stappen te zetten in het besparen van energie, het opwekken van duurzame energie én het verduurzamen van de gebouwde omgeving. ‘We benutten hiervoor zoveel mogelijk de energiebronnen die er zijn in de regio Utrecht,’ vertelt Silke Nieuwenhuis, projectleider warmte bij de RES U16. ‘Een van de warmtebronnen die op verschillende plekken in de regio Utrecht kan worden ingezet is aquathermie.’

Bruikbare warmte
Bij aquathermie wordt gebruik gemaakt van warmte uit bijvoorbeeld afvalwater. Deze techniek wordt toegepast in de wijk Overvecht in Utrecht. ‘De rioolzuiveringsinstallatie daar is ideaal voor het winnen van warmte uit afvalwater. Daar komt namelijk dagelijks 65 miljoen liter rioolwater binnen, vanuit douches, wastafels, wasmachines, vaatwassers en bedrijven’, zegt Els Otterman, dagelijks bestuurslid van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. ‘In dit water zit veel bruikbare warmte; het is zonde om dat onbenut te laten.’

Grootste duurzame warmtepomp
Eneco start dit jaar met de bouw van de grootste duurzame warmtepomp van Nederland op het terrein van de rioolwaterzuivering. Hiermee kan de warmte van het afvalwater worden hergebruikt voor het warmtenet waarmee gebouwen kunnen worden voorzien van warmte en warm water. Vanaf 2022 kunnen 20.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein hiermee rekenen op duurzame warmte in hun woning opgewekt vanuit afvalwater.

Nog maar het begin
‘Steeds meer gemeenten vragen ons wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik van warmte uit afvalwater en warmte uit kanalen en rivieren’, vertelt Els Otterman. ‘Het blijft daarom wat ons betreft niet bij deze warmtepomp in Overvecht. Het potentieel van warmte-uit-water is groot. Wat mij betreft is dit nog maar het begin.’

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen