Gemeenten Lopikerwaard willen gezamenlijke bijdrage leveren aan energieopwek

10-03-2021

De gemeenten in de Lopikerwaard willen gezamenlijk een bijdrage leveren aan de regionale ambities op het gebied van duurzame energie. Dit is het voorstel van de wethouders die over energiebeleid gaan in Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein aan hun vijf gemeenteraden.

De vijf gemeenten uit de U16 vinden een bijdrage van 0,26 TWh in 2030 realistisch. Zij willen deze opgave invullen door een zorgvuldig gekozen combinatie van zon op dak, zon op veld, kleine windmolens en een aantal grote windturbines. Voor de zoekgebieden volgen de vijf gemeenten de regionale denkrichtingen van windenergie langs infrastructuur en het combineren van zonnevelden met windmolens of andere opgaven.

Nog geen precieze locaties
Waar de mogelijke windmolens en zonnevelden exact komen is nog niet duidelijk. De gemeenten hebben ieder de afgelopen tijd allemaal gewerkt aan een afwegingskader, op basis waarvan initiatieven beoordeeld zullen worden. ‘We hebben deze afwegingskaders samen met inwoners opgesteld. Door allereerst goed te luisteren naar wat mensen belangrijk vinden, en vervolgens op basis van dilemma’s met elkaar het gesprek aan te gaan’, vertelt wethouder Tymon de Weger van de gemeente Woerden.

In de trajecten naar de afwegingskaders is al duidelijk geworden dat inwoners zich onder meer zorgen maken over de gezondheidseffecten van windmolens. ‘Daarom willen we nu ook heel zorgvuldig omgaan met het plaatsen van windmolens. En hanteren we bijvoorbeeld gezamenlijk de strengere WHO-norm dat een windmolen minimaal 500 meter van een woning af moet staan’, aldus wethouder Gerrit Spelt van de gemeente Lopik.

Een gezamenlijk landschap, een gezamenlijk bod
De vijf gemeenten vinden het belangrijk om gezamenlijk op te trekken in dit proces. ‘Opwekken van duurzame energie heeft namelijk grote effecten op ons landschap. Een landschap dat niet ophoudt bij de gemeentegrens. We zijn alle vijf gemeenten die in het Groene Hart liggen en we willen dat waardevolle open landschap zoveel mogelijk beschermen. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig te kijken naar waar deze duurzame opwek kan plaatsvinden en onder welke voorwaarden’, zegt wethouder Bas Lont van de gemeente Oudewater.

Om het Groene Hart te ontzien stellen de vijf wethouders voor de locaties voor zonneparken en windturbines te zoeken in een aantal gebieden. Zo denken zij aan vier windmolens langs de A12 in de polders Reijerscop en Cattenbroek (gemeenten Montfoort en Woerden). Daarnaast is het idee om de drie windmolens bij De Copen (gemeente Lopik) te vervangen door grote exemplaren van 5,6 Mw. Zo is de impact op het landschap beperkt. Grootschalige zonnevelden worden verspreid over alle vijf gemeenten.

Inbreng in de Regionale Energie Strategie
De volgende stap in dit proces is dat de gemeenten deze zomer de voorgestelde bijdrage van de gemeenten inbrengen in het regionale overleg van de U16-regio, waarin de Lopikerwaard-gemeenten samen met elf andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht samenwerken aan de Regionale Energie Strategie. ‘We hebben gemerkt dat inwoners het belangrijk vinden om zowel het kenmerkende landschap in zijn waarde te laten, als een bijdrage te leveren aan de energieopgave van de regio. Deze bijdrage beantwoordt aan allebei de wensen’, aldus wethouder Peter Bekker van de gemeente IJsselstein.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen