RESU16 presenteert regionale landschappelijke studie

06-11-2020

Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit met windmolens en zonnevelden in de regio U16? En welke gevolgen heeft het plaatsen daarvan voor het landschap? Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Land-id in opdracht van de RESU16.

Aanleiding voor het rapport 

Het duurzaam opwekken van elektriciteit door windmolens en zonnevelden heeft gevolgen voor het landschap, ook in de Utrechtse energieregio RES U16. Adviesbureau Land-id heeft dit onderzocht samen met belanghebbende bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in de regio, in opdracht van de projectorganisatie van RES U16. De resultaten zijn gepresenteerd in het onderzoeksrapport ‘Energielandschappen RES U16’.

De samenwerkende overheden van deze regio willen een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities. Het doel is om in de periode tot 2030 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit in de regio op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op 15% van de grote daken, en 45 grote windmolens en 800 ha zonnepanelen. Wat de precieze verdeling wordt, en waar de windmolens en zonnevelden komen, is nu nog niet duidelijk. In het voorjaar van 2021 wordt de eerste versie van de regionale energiestrategie RES U16 gepresenteerd, met daarin onder meer zoekgebieden voor het duurzaam opwekken van elektriciteit. 

Doel van het rapport

Dit rapport kan gemeenten ondersteunen bij het proces om te komen tot zoekgebieden. Het rapport noemt zelf geen zoekgebieden. Het toont aan welke kansen en mogelijkheden er in bepaalde gebieden zijn voor het opwekken van duurzame elektriciteit met windmolens en zonnevelden., en welke gevolgen het plaatsen daarvan heeft voor vijf verschillende gebieden in de regio. De ruimtelijke randvoorwaarden en ontwerpprincipes uit het rapport kunnen door de lokale participatieprocessen verder worden uitgewerkt en aangescherpt met lokale en specifieke kennis en maatwerkoplossingen.

De onderzochte gebieden

De vijf onderzochte gebieden zijn: ‘Weiden en plassen’ in het noordwesten van de regio, ‘Utrechtse Heuvelrug’ in het noordoosten, ‘Rivierenlandschap’ in het zuidoosten, ‘Waarden’ in het zuiden en ‘Wallen en weiden’ in het zuidwesten. Daarnaast zijn er nog twee landschappelijke structuren onderzocht die door meerdere landschappen lopen: ‘Infralandschap’ dat wordt gevormd door spoorwegen, waterwegen, snelwegen en verkeersknooppunten in de regio, en de welbekende ‘Hollandse Waterlinie’.

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kan contact opgenomen worden met Simone Ketelaars via simone.ketelaars@utrecht.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen