Ter inzage legging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de herijking van de Regionale Energiestrategie (RES Herijking) van de RES regio U16 ligt van 18 januari tot en met vrijdag 1 maart ter inzage. U kunt het document inzien en uw mening geven.

De NRD is de onderzoeksagenda voor het planMER, hierin staat wat we gaan onderzoeken en tot in welk detailniveau. Hierna wordt het milieuonderzoek zelf uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek helpen de overheid een zorgvuldige onderbouwing te geven over de mogelijke locaties van zonnevelden en windmolens.

Stukken inzien

De onderzoeksagenda en het participatieplan zijn vanaf 18 januari digitaal in te zien op deze webpagina. 

Notitie Rijkwijdte en Detailniveau

Participatieplan

Vanaf 18 januari tot en met vrijdag 1 maart kunt de stukken ook inzien bij uw gemeente en bij de provincie Utrecht.

Reageren

Van 18 januari tot 1 maart kunt u reageren op de volgende manieren:

  • door een e-mail te sturen naar zienswijzeRES@utrecht.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Herijking RES’
  • door een brief te sturen naar het college van uw gemeente of de provincie Utrecht, Postbus 16200 3500 CE Utrecht (Postbus U10) , onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Herijking RES
  • door het reactieformulier op deze website in te vullen. Reactieformulier zienswijze RES

Hoe kunt u nog meer meedenken en meepraten?

De onderzoeksagenda Herijking RES is de eerste stap. Hierna volgt het milieuonderzoek zelf. Deze zal onderdeel uitmaken van de later vast te stellen en ter inzage te leggen ontwerp-RES Herijking. Ook dan kunt u weer reageren 

Waarom is dit plan nodig?

16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie werken samen aan een Regionale Energie Strategie (RES) in het samenwerkingsverband U16. In 2021 is de eerste RES vastgesteld (RES 1.0). Daarin staat hoe welke bijdrage deze regio tot 2030 levert in de overgang van fossiele energie naar duurzame elektriciteit en warmte. In de afgelopen twee jaar is vooruitgang geboekt op verschillende doelstellingen, waarvan de opwek van 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 er één is. De beleidskaders van de RES 1.0 die sturing geven aan deze doelstelling worden geactualiseerd. De aangewezen gebieden in de RES 1.0 vormen het vertrekpunt van deze actualisatie, ook wel de RES Herijking genoemd. Dit kan betekenen dat nieuwe gebieden worden aangewezen voor de opwek van duurzame elektriciteit. De ruimte is echter beperkt. En er moeten ook woningen worden gebouwd, we hebben schoon drinkwater nodig en ook de natuur moet de ruimte hebben. Daarom is het belangrijk dat provincies, gemeenten en waterschappen goede afwegingen kunnen maken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Met het planMER wordt informatie opgehaald over de milieueffecten op thema’s zoals geluid, gezondheid, natuur en landschap. Deze informatie wordt benut voor de afweging die voorafgaat aan de RES Herijking. De NRD bevat de voorgestelde onderzoekscope en het detailniveau.

Wat doen we met de onderzoeksresultaten

Met de milieu-informatie kan onderzoek worden gedaan naar de te verwachten effecten van mogelijk nieuwe windparken en zonnevelden op de leefomgeving, biodiversiteit, natuur, energiesysteem, veiligheid en het landschap. We wegen de resultaten van het onderzoek mee bij het opstellen van de RES Herijking.

Heeft u vragen?

Heeft u over het proces? Dan kunt u hier uw telefoonnummer doorgeven. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.